Julkiset hankinnat - vaatimusten asettaminen

Olen keskittynyt sekä kouluttamiseen että hankkeiden konkreettiseen tukemiseen.

Vaatimusten määritteleminen on hankintayksikön haasteellisimpia tehtäviä.

Toimittajan haaste on vastata tarjouspyyntöön menettelyn kannalta oikein ja sisällöllisesti siten, että hän voittaa tarjouskilpailun.

Julkisessa hankintatoiminnassa huomio kiinnittyy liian usein pelkästään hankintalain hankintatekniikkaan eli miten hankitaan ja vähemmän huomiota jää enää itse tärkeimpään asiaan eli mitä tarvitaan ja hankitaan tai hankinnan kohde ja vaatimukset on määritelty huolimattomasti, jonka seurauksena hankinnan toteutus ei ole toteutettavissa hankintalain edellyttämällä syrjimättömällä ja tasapuolisella tavalla. Koulutuksessa nämä mitä ja miten -kysymykset yhdistetään käytännönläheisesti hankinnan määrittelyn ja vaatimustenhallinnan olennaisimpien tekijöiden kautta juristin ja insinöörin näkökulmasta.

Nämä mitä ja miten -kysymykset on koulutuksissa yhdistetty vaatimustenhallinnan olennaisimpiin tekijöihin ja niitten toteuttamiseen. Yhteistyökumppanini on Kari Tossavainen.