Om företaget

Mitt modersmål är svenska, så jag har möjlighet att hjälpa också helt svenskspråkiga kunder.

Min bakgrund som ackrediterad GQAR (Government Quality Assurance Representative) då jag arbetade som specialrådgivare för Försvarsmakten, huvudstaben åren 2004-11, har gett mig en god insikt i hur Försvarsmakten sköter sina upphandlingar och hur den ofta rätt besvärliga NATO-standarden AQAP 2110 tillämpas.

Min huvudsakliga inriktning är att hjälpa leverantören att dels uppfylla AQAP-kravet samt därtill få största möjliga nytta av sin begränsade och riskinriktade insats för att uppfylla AQAP-kravet.