Puolustusvoimien hankkeet ja AQAP-velvoite

Kaikki puolustusvoimien hankkeet tulee toteuttaa AQAP-velvoitteen mukaisesti.

Velvoite voi olla hankala, mutta oikein toteutettuna velvoite palvelee myös toimittajaa. AQAP on viisaasti toteutettuna toimittajalle mahdollisuus - ei rasite.

AQAP-Palvelun laajuus ja kattavuus sovitaan tapauskohtaisesti.